Charm hình Đĩnh Vàng | Tập đoàn Phú Quý
Charm hình Đĩnh Vàng
Style # 434

  • Charm hình Đĩnh Vàng
new
Charm hình Đĩnh Vàng

Charm hình Đĩnh Vàng

Style # 434

Hình tượng Đĩnh Vàng không chỉ mang ý nghĩa về sự giàu có, sung túc mà còn bao hàm sự cát tường phú quý. 

Charm hình Đĩnh Vàng 24K (99) 

Thông tin sản phẩm
Chất liệu: Vàng 24K (99)
Màu sắc : Vàng
 
Mô tả sản phẩm

Hình tượng Đĩnh Vàng không chỉ mang ý nghĩa về sự giàu có, sung túc mà còn bao hàm sự cát tường phú quý. 

Charm hình Đĩnh Vàng 24K (99) 

Thông tin sản phẩm