Charm hình Dê Vàng 2 | Tập đoàn Phú Quý
Charm hình Dê Vàng 2
Style # 00376851

  • Charm hình Dê Vàng 2
  • Charm hình Dê Vàng 2
new
Charm hình Dê Vàng 2

Charm hình Dê Vàng 2

Style # 00376851

Lucky Charm 12 con giáp - Dê vàng

Sản phẩm vàng 24K (999)

Sản phẩm mang lại May mắn - Tài lộc - Thịnh vượng cho người đeo

Thông tin sản phẩm
Màu sắc : Vàng
Chất liệu: Vàng 24K
 
Mô tả sản phẩm

Lucky Charm 12 con giáp - Dê vàng

Sản phẩm vàng 24K (999)

Sản phẩm mang lại May mắn - Tài lộc - Thịnh vượng cho người đeo

Thông tin sản phẩm