Charm Hello Kitty | Tập đoàn Phú Quý
Charm Hello Kitty
Style # 427

  • Charm Hello Kitty
  • Charm Hello Kitty
Charm Hello Kitty

Charm Hello Kitty

Style # 427

Charm Hello Kitty 

Sản phẩm vàng 24K (999)

Sản phẩm mang lại May mắn - Tài lộc - Thịnh vượng cho người đeo

Thông tin sản phẩm
Chất liệu: Vàng 24K (99)
Màu sắc: Vàng
 
Mô tả sản phẩm

Charm Hello Kitty 

Sản phẩm vàng 24K (999)

Sản phẩm mang lại May mắn - Tài lộc - Thịnh vượng cho người đeo

Thông tin sản phẩm