Charm Hạt Vàng | Tập đoàn Phú Quý
Charm Hạt Vàng
Style # 421

  • Charm Hạt Vàng
Charm Hạt Vàng

Charm Hạt Vàng

Style # 421

Charm Hạt vàng

Sản phẩm vàng 24K (999)

Sản phẩm mang lại May mắn - Tài lộc - Thịnh vượng cho người đeo

Thông tin sản phẩm
Chất liệu: Vàng 24K (99)
Màu sắc: Vàng
 
Mô tả sản phẩm

Charm Hạt vàng

Sản phẩm vàng 24K (999)

Sản phẩm mang lại May mắn - Tài lộc - Thịnh vượng cho người đeo

Thông tin sản phẩm