Charm hạt bi vàng 24K - 999 | Tập đoàn Phú Quý
Charm hạt bi vàng 24K - 999
Style # 00535625

  • Charm hạt bi vàng 24K - 999
new
Charm hạt bi vàng 24K - 999

Charm hạt bi vàng 24K - 999

Style # 00535625

Charm Hạt bi phay vàng

Sản phẩm vàng 24K (999)

Sản phẩm mang lại May mắn - Tài lộc - Thịnh vượng cho người đeo

Thông tin sản phẩm
Chất liệu : Vàng 24K (999)
 
Mô tả sản phẩm

Charm Hạt bi phay vàng

Sản phẩm vàng 24K (999)

Sản phẩm mang lại May mắn - Tài lộc - Thịnh vượng cho người đeo

Thông tin sản phẩm