Charm Cầu | Tập đoàn Phú Quý
Charm Cầu
Style # 420

  • Charm Cầu
Charm Cầu

Charm Cầu

Style # 420

Charm họa tiết hình Cầu

Sản phẩm vàng 24K (999)

Sản phẩm mang lại May mắn - Tài lộc - Thịnh vượng cho người đeo

Thông tin sản phẩm
Chất liệu: Vàng 24K (99)
Màu sắc: Vàng
 
Mô tả sản phẩm

Charm họa tiết hình Cầu

Sản phẩm vàng 24K (999)

Sản phẩm mang lại May mắn - Tài lộc - Thịnh vượng cho người đeo

Thông tin sản phẩm